102

Cơ chế đặc thù TpHCM làm thị trường bđs xuất hiện điểm nóng mới

HĐND TP.HCM vừa thông qua Nghị quyết thực hiện cơ chế đặc thù để phát triển Thành phố trong giai đoạn mới. Trong Nghị quyết này, UBND thành phố sẽ vận dụng mọi cơ chế, chính sách để kêu gọi nguồn lực xã hội thực hiện thành công chủ trương chỉnh trang đô thị, trong đó có việc di dời nhà ở ven kênh rạch mà trọng tâm là quận 8. ... Read more Cơ chế đặc thù TpHCM làm thị trường bđs xuất hiện điểm nóng mới