102

Cùng tham khảo mức lợi tức cho thuê căn hộ tại Hà Nội & TpHCM

Với phương án cho thuê, mức lợi nhuận của một căn hộ có thể được tính bằng giá tỷ suất giữa giá cho thuê một năm và giá của căn hộ đó. VD: Giá một căn hộ là 2 tỷ và giá cho thuê 1 năm là 120 triệu (trung bình 10 triệu/tháng) thì tỷ suất lợi nhuận giá thuê/mua của căn hộ này là 6%. Như vậy tỷ suất này càng cao thì mức lợi nhuận thu được từ việc cho thuê sẽ càng lớn.   ... Read more Cùng tham khảo mức lợi tức cho thuê căn hộ tại Hà Nội & TpHCM